Personen met Wlz-zorggebruik naar leveringsvorm, zzp 1GGZ W - 5 GGZ W, januari en februari 2021

Personen met zorggebruik in januari en/of februari 2021 met zzp GGZ W (1 tm 5). Van de populatie is bepaald hoe oud zij waren op 1 januari 2021 en welke leveringsvormen van zorg zij gebruikten.

Zie ook de maatwerktabellen: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021.

Let op; op 30 juni 2021 is een update van deze tabel gepubliceerd: Personen met Wlz-zorggebruik naar leveringsvorm, zzp 1GGZ W - 5 GGZ W, 2021 tot en met week 24