Personen met Wlz-zorggebruik naar leveringsvorm, zzp 1GGZ W - 5 GGZ W, 2021 tot en met week 24

Personen met zorggebruik in 2021 tot en met week 24 met zzp GGZ W (1 tm 5). Van de populatie is bepaald hoe oud zij waren op 1 januari 2021 en welke leveringsvormen van zorg zij gebruikten.

Dit is een update van de op 1 april 2021 gepubliceerde maatwerktabel: Personen met Wlz-zorggebruik naar leveringsvorm, zzp 1GGZ W - 5 GGZ W, januari en februari 2021

Een volgende versie van dit maatwerk staat hier: Personen met Wlz-zorggebruik naar leveringsvorm, zzp 1GGZ W - 5 GGZ W, 2021 tot en met week 32

Zie ook de maatwerktabellen: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021.