Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2021 januari

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg. Daarnaast is van deze personen op basis van de doodsoorzaakverklaringen die het CBS ontvangt, bepaald of deze personen aan vastgestelde COVID-19, vermoedelijke COVID-19 of een andere doodsoorzaak zijn overleden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 7 april 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - december

Let op: Op 3 juni 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met februari 2021) gepubliceerd op: Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2021 februari