Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 28

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik (VV of GHZ zzp) is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 23 juli 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 27

Let op: Op 6 augustus 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2021 week 29 en sterfte gegevens tot en met 5 augustus 2021) gepubliceerd op: Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 29