Personen met bijdrageplichtig Wlz-gebruik VV naar zorgkantoorregio, 2020-2021, week 1 & week 26

Personen die volgens CAK gegevens gebruik maakten van bijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf met een VV zzp. Van deze personen is bepaald in welke zorgkantoorregio zij stonden ingeschreven. Voorts is aan de hand van het zzp en leveringsvorm bepaald of zij gebruik maakten van VV verblijf.