Personen met een declaratie voor een Wlz-vervoersprestatie, 2015-2020*

Van de populatie is in het jaar bepaald of er voor hun een Wlz-declaratie voor een vervoersprestatie is ingediend, en zijn deze prestaties naar sector uitgesplitst.