Personen met Wlz pgb na beëindiging van Wlz zorg in natura, per half jaar, 2020-2021 1e halfjaar*

Van personen met een eigenbijdrageplichtig Wlz pgb na beëindiging van eigenbijdrageplichtige Wlz zorg in natura is op het moment van het beëindigen van de in natura geleverde Wlz-zorg bepaald in welke vormen op dat moment zorg werd geleverd.