Aantal budgethouders en hun wettelijk vertegenwoordigers op 01-10-2021

Het totaal aantal unieke budgethoduers met zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) 2.0 en hun wettelijk vertegenwoordigers op peildatum 01-10-2021. Daarnaast is ook geinventariseerd wat de relatie was tussen de budgethouders en hun vertegenwoordiger. De relaties zijn uitgesplitst naar (ex-)partner, ouder, kind of overig.