Overledenen per maand naar Wlz-gebruik, leeftijd en doodsoorzaak COVID-19, 2020 en 2021 (tot en met november)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg. Daarnaast is van deze personen op basis van de doodsoorzaakverklaringen die het CBS ontvangt, bepaald of deze personen aan COVID-19 of een andere doodsoorzaak zijn overleden.

Let op: Dit maatwerk is op 29 november 2022 aangevuld met gegevens tot en met mei 2022: Overledenen per maand naar Wlz-gebruik, leeftijd en doodsoorzaak COVID-19, 2020, 2021 en 2022 (tot en met mei)