Gemiddeld aantal Wlz-opnamedagen van personen die in 2021 overleden zijn met een ZZP VV01 t/m VV09b, naar ZZP bij overlijden

Van de personen in de Wlz-populatie (VV01-VV09b) die zijn overleden zijn in 2021 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum van overlijden en de eerste dag van opname.