Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2022 week 45

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 18 november 2022 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2022 week 44

Let op: Op 2 december 2022 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2022 week 46) gepubliceerd op: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2022 week 46