Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2022 september

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg. Daarnaast is van deze personen op basis van de doodsoorzaakverklaringen die het CBS ontvangt, bepaald of deze personen aan vastgestelde COVID-19, vermoedelijke COVID-19 of een andere doodsoorzaak zijn overleden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 22 december 2022 gepubliceerde maatwerktabel :  Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2022 augustus

Let op: Op 24 februari 2023 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met oktober 2022) gepubliceerd op: Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2022 oktober