Wlz-gebruik naar leveringsvorm en in- en uitstroom, 2022, instroom VV Vpt nader gespecificeerd

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

In deze publicatie is voor het jaar 2022 de instroom in de VV Vpt nader gespecificeerd.