Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2023 maart

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg. Daarnaast is van deze personen op basis van de doodsoorzaakverklaringen die het CBS ontvangt, bepaald of deze personen aan vastgestelde COVID-19, vermoedelijke COVID-19 of een andere doodsoorzaak zijn overleden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 21 juni 2023 gepubliceerde maatwerktabel :  Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2023 februari

Let op: Op 23 augustus 2023 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met april 2023) gepubliceerd op: Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2023 april