Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 30 juni 2023 met grondslag ‘psychische stoornis’

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste instantie alleen toegankelijk gemaakt voor cliënten met voortgezet verblijf volgend op 3 jaar verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hiernaast cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg.

Het CBS heeft een halfjaarlijkse monitor opgezet met als doel om de instroom van cliënten met een Wlz-indicatie geldig vanaf 1 januari 2021 met grondslag ‘psychische stoornis’ in kaart te brengen. In deze versie van de monitor worden de de zorgherkomst in 2020 en persoonskenmerken beschreven van zorggebruikers met een Wlz-indicatie met psychische grondslag die in 2020, 2021, 2022  of 2023 een aanvraag voor een indicatie hebben gedaan en op peildatum 30 juni 2023 een geldige indicatie hebben.

Dit is een vervolg op de maatwerkpublicatie 'Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 mei 2021' en voorliggende publicaties.

Let op: op 27 oktober 2023 zijn de oorspronkelijke Tabellen 2 en 3 vervangen door nieuwe versies. In Tabel 2 waren de leeftijdscategorieën foutief benoemd en deze zijn in de nieuwe versie aangepast. Tevens zijn in beide tabellen de gemeenten toegevoegd waar geen personen waren met een geldige Wlz-indicatie op 30 juni 2023; deze waren in de oorspronkelijke tabellen niet opgenomen. Gemeente Weesp is heringedeeld en toegevoegd aan gemeente Amsterdam. 

Een actualisatie van deze publicatie is op 26 februari 2024 gepubliceerd: 'Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 31 december 2023 met grondslag ‘psychische stoornis