Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 31 december 2022 met grondslag ‘psychische stoornis’, naar gemeente

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste instantie alleen toegankelijk gemaakt voor cliënten met voortgezet verblijf volgend op 3 jaar verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hiernaast cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg.

In de publicatie, Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' op peildatum 31 december 2022 | Maatwerk publicatie | Monitor Langdurige Zorg, wordt beschreven de zorgherkomst in 2020 en persoonskenmerken van zorggebruikers met een Wlz-indicatie met psychische grondslag die in 2020, 2021 of 2022 een aanvraag voor een indicatie hebben gedaan en op peildatum 31 december 2022 een geldige indicatie hebben.

In deze tabel wordt aanvullend de zorgherkomst in 2020 en het zorgprofiel van de indicatiestelling per gemeente beschreven.

Let op: een vervolg op deze publicatie met gegevens op peildatum 30 juni 2023 is hier te vinden: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' op peildatum 30 juni 2023