In- en uitstroom in de Wlz van personen met gebruik Wlz-zorg Z110 (ZZP crisisopvang /spoedzorg V&V met behandeling), in 2015 t/m 2021

Van personen met gebruik van Wlz-prestatie Z110 (ZZP crisisopvang /spoedzorg V&V met behandeling) in 2015 t/m 2021 is bekeken of er voor en na de crisisopvang gebruikt werd gemaakt van Wlz-zorg.

Het gebruik van Wlz-zorg vooraf (aansluitend tot maximaal 2 weken voor gebruik Z110) is nader uitgesplitst naar gebruik van mpt/vpt/pgb en gebruik van verblijf. Het Wlz-gebruik na crisisopname is weergegeven als wel of geen gebruik en is op twee verschillende momenten bekeken: aansluitend tot maximaal 2 weken na afsluiten crisisopname, en een jaar na de crisisopname.

Prestaties behorend bij de subsidieregeling Extramurale Behandeling zijn uitgesloten.

Van de personen met opname in de crisisopvang is, door koppeling met het BRP, ook bekeken of ze aansluitend/maximaal 2 weken na crisisopname zijn overleden, en of ze binnen een jaar zijn overleden. Personen die aansluitend Wlz-zorg ontvangen en binnen twee weken na de spoedzorg zijn overleden, worden zowel meegeteld in de categorie 'Wlz-zorg' aansluitend op Z110 als in het aantal personen overleden aansluitend op Z110. Personen die binnen een jaar zijn overleden, worden ook meegeteld in de categorie 'Geen Wlz-zorg' in het jaar na  Z110. 

Voor de instroom in 2015 kan niet altijd worden bepaald of er vooraf Wlz-zorg gebruikt werd, omdat voorliggende jaren niet zijn meegenomen. Voor 2021 geldt dat de zorg na het gebruik van Z110 niet (altijd) betrouwbaar in beeld kan worden gebracht omdat zorg na het jaar 2021 niet wordt meegenomen. Daarom is voor dit jaar de kolom Wlz-zorg jaar na Z110 alleen gevuld voor het totaal. Ook zijn alleen overlijdens tot en met 2021 meegenomen en niet in 2022.