Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, 2015-2021*

Van de populatie is bepaald of gebruik is gemaakt van verzekerde zorg en/of ondersteuning via een zorgwet of een combinatie van zorgwetten waarvoor een verplicht eigen risico of eigen bijdrage geldt. Van deze personen / huishoudens wordt het gemiddeld eigen risico en eigen bijdrage in de maand waarin de peildatum (november) valt weergegeven.

Het gaat hier om het aantal personen / huishoudens dat in deze maand gebruik maakt van zorg en/of ondersteuning die gefinancierd wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en/of die gedurende het jaar gebruik hebben gemaakt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) waarvoor het verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage van toepassing is.
Eigen bijdragen betreffen de verplichte eigen bijdragen voor Wlz-zorg en Wmo-verblijf (volgens de lage eigen bijdrage (LEB) en hoge eigen bijdrage (HEB)-systematiek) en Wmo-ondersteuning thuis (volgens de MPB-systematiek (tot 2019) of het abonnementstarief (vanaf 2019). Voor de Zvw worden zowel het verplicht eigen risico als de verplichte eigen bijdragen voor het gebruik van verzekerde Zvw-zorg meegenomen.

Er zijn tabellen met gegevens over personen en tabellen met gegevens over huishoudens. In verband met de grootte van de bestanden worden deze afzonderlijk en per verslagjaar aangeboden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 21 september 2023 gepubliceerde maatwerktabellen : Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, 2015-2020* In de huidige tabellen zijn de cijfers over 2015-2020 bijgesteld en definitief gemaakt. De voorlopige cijfers voor 2021 zijn toegevoegd.Let op: op 3 mei 2024 zijn de tabellen over 2015 en 2016 aangepast. De cijfers over 2015 en 2016 gecorrigeerd in verband met een herlevering van de eigen bijdragecijfers voor kraamzorg vanuit de Zvw.

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2015'

Rekenblad (Open standaard) | 14,4 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2015'

Rekenblad (Open standaard) | 17,9 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2016'

Rekenblad (Open standaard) | 14,7 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2016'

Rekenblad (Open standaard) | 18,1 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2017'

Rekenblad (Open standaard) | 14,7 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2017'

Rekenblad (Open standaard) | 17,6 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 14,7 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 17,6 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 14,8 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 17,6 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 14,9 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 18 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Personen, 2021*'

Rekenblad (Open standaard) | 14,9 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023

Download 'Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, Huishoudens, 2021*'

Rekenblad (Open standaard) | 18,3 MB

Maatwerk publicatie | 22-12-2023