Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 7

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 23 februari 2024 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 6

Let op: Op 8 maart 2024 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2024 week 8) gepubliceerd op: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 8