Personen met Wlz verblijf met een VV-zzp naar leeftijd in jaren, peildatum, 2023 3e kwartaal

Van de personen wonend in een Wlz-instelling op basis van een VV-zzp is de leeftijd in jaren op het einde van het kalenderjaar bepaald. Voor personen die tussen de peildatum en het einde van het jaar zijn overleden, is dit de datum die aan het einde van het jaar bereikt zou zijn.