Aantal overledenen en kosten Zvw en Wlz, 2017-2021

Dit maatwerk bevat de gemiddelde kosten voor Wlz- en Zvw-zorg van personen die in het verslagjaar zijn overleden. Daarnaast bevat het de aantallen personen met of zonder Wlz-zorggebruik die zijn overleden.

Let op: op 15 mei 2024 is dit maatwerkbestand aangevuld met een extra tabel.