Speciaal onderwijs, regionale herkomst en zorggebruik van leerlingen, 1 oktober 2022

In dit maatwerk worden in 3 tabellen voor zowel het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs weergegeven uit hoeveel regio's leerlingen afkomstiG zijn, welk deel en welk aantal van de leerlingen in de eigen regio naar school gaat.