Personen met toegekend persoonsgebonden budget Wlz, naar wooninitiatieftoeslag en indicatie, peildatum 2022

Van de populatie is bepaald voor welk zorgprofiel zij op die datum een indicatie hadden, voorts is bepaald of zij een toeslag hadden voor een wooninitiatief. Aanvullend wordt er per sector/zorgprofielcluster een indeling naar leeftijdscategorie getoond.

Dit is een actualisatie van de maatwerk publicatie Personen met toegekend persoonsgebonden budget Wlz, naar wooninitiatieftoeslag en indicatie, peildatum 2019