Personen met een in 2015, 2016 of 2017 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden.