Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

209 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Instroom Wlz PGB-houders 2016

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Zorggebruik bij indicatie ZZV

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar en ouder met gebruik van eigen bijdrage plichtige BGI en/of VP en/of PV in ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

In- en uitstroom van personen met gebruik ((SG)L)VG-zzp

De populatie bestaat uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van VG of (SG)LVG zzp op peildatum (t) (2e vrijdag van ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

Jongeren met gebruik PV

De populatie bestaat uit personen waarvoor gedurende het jaar 2014 een AWBZ declaratie voor de functie Persoonlijke verzorging is ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

Personen met kortdurende indicatie ((SG)L)VG

Van deze personen is de duur van de indicatie en de woonplaats op moment van indicatie bepaald.

Maatwerk publicatie | 01-06-2016

Steeds meer mannen in een zorginstelling

In 10 jaar tijd is het aantal volwassenen in een instelling voor langdurige zorg met ruim 17 duizend toegenomen.

Mediatekst | 01-06-2016

MLZ StatLine beschikbaar als open data

Op de website CBS StatLine Monitor Langdurige Zorg wordt alle data die in MLZ StatLine beschikbaar is aangeboden als open data.

Mediatekst | 01-06-2016

Overall rapportage sociaal domein 2015

In de ‘Overall rapportage sociaal domein. Rondom de transitie’ schetst het SCP de ontwikkelingen voorafgaand aan de transitie en ...

Mediatekst | 18-05-2016

MPT-gebruikers naar bijdrageplichtig inkomen

Van deze leefeenheden is bepaald of deze een- of meerpersoons waren en of de leefeenheid bekend staat als dat daarin personen ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Zorgvraag MPT-gebruikers naar inkomen

Van deze personen is voor personen met 4 weken mpt het gemiddeld aantal uren zorg per week over de zorgperiode berekend.

Maatwerk publicatie | 01-05-2016