Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

161 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode
Periode

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op:
 1. Personen met een eigen bijdrage voor Wlz; inkomen, vermogen, regio, peildatum 2019

  Van personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz zijn gegevens over inkomen en vermogen ...

  Maatwerk publicatie | 24-11-2022

 2. Gemiddeld en mediaan inkomen van personen met Wlz-zorg uit 1-persoonshuishoudens naar leveringsvorm voor VV4 - VV8, op peildatum 2020

  Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor Wlz-zorg met een zorgzwaartepakket VV4 tot en met VV8, is bepaald welke ...

  Maatwerk publicatie | 10-10-2022

 3. Gemiddeld aantal Wlz-opnamedagen van personen die in 2021 overleden zijn met een ZZP VV01 t/m VV09b, naar ZZP bij overlijden

  Van de personen in de Wlz-populatie (VV01-VV09b) die zijn overleden zijn in 2021 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn ...

  Maatwerk publicatie | 29-09-2022

 4. Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

  Van de personen in de populatie die zijn overleden voor februari 2022 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

  Maatwerk publicatie | 27-09-2022

 5. Personen met Zvw-Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen 2020

  Een deel van de zorg die onder de Wlz-subsidieregelingen viel, is per 2020 overgeheveld naar de Zvw en valt sindsdien onder de ...

  Maatwerk publicatie | 12-07-2022

 6. Gefactureerde eigen bijdrage Wmo naar type maatwerkvoorziening

  In de tabel is het aantal leefeenheden opgenomen dat gebruik maakt van uitsluitend 'Ondersteuning thuis',  uitlsuitend 'Hulp bij ...

  Maatwerk publicatie | 14-06-2022

 7. Kosten en eigen bijdrage voor personen met een Wlz-indicatie op peildatum naar leveringsvorm en zorgzwaartepakket 2015-2020

  Personen die op peildatum van verslagjaar, dat is de tweede vrijdag in de maand november, een geldige Wlz-indicatie van het ...

  Maatwerk publicatie | 30-05-2022

 8. Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling, 2019

  Personen die in 2018 géén gebruik maken van Wlz-zorg en in 2019 instromen in Wlz-zorg met verblijf, waarbij personen zijn ...

  Maatwerk publicatie | 13-05-2022

 9. Personen met een eigen bijdrage voor Wlz of Wmo zorg thuis; vermogen, woningwaarde, hypotheekschuld, peildatum 2019

  Personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz of voor ondersteuning thuis die ...

  Maatwerk publicatie | 12-05-2022

 10. Zorggebruik en persoonskenmerken van personen met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021 en zorggebruik van Wmo-cliënten

  Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

  Maatwerk publicatie | 20-04-2022