Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

170 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, 2015-2020*

  Van de populatie is bepaald of gebruik is gemaakt van verzekerde zorg en/of ondersteuning via een zorgwet of een combinatie van ...

  Maatwerk publicatie | 21-09-2023

 2. Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 31 december 2022 met grondslag ‘psychische stoornis’, naar gemeente

  Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

  Maatwerk publicatie | 14-04-2023

 3. Personen met Wlz gebruik GGZ-W op peildatum (31 december 2022), naar AWBZ indicatie of gebruik (14 november 2014)

  Van de personen in de populatie is bepaald welke AWBZ-indicatie geldig was op de peildatum, of van welke AWBZ-zorg gebruik werd ...

  Maatwerk publicatie | 21-03-2023

 4. Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' op peildatum 31 december 2022

  Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

  Maatwerk publicatie | 17-02-2023

 5. Zvw-GGZ-gebruik van personen met een Wlz-indicatie uitgesplitst naar Wlz-gebruik, in jaar 2021

  Voor de populatie personen met een geldige Wlz-indicatie in het verslagjaar 2021 wordt bepaald welke zzp bij de Wlz-indicatie ...

  Maatwerk publicatie | 12-01-2023

 6. Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2021

  Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2021. Daarnaast is op ...

  Maatwerk publicatie | 15-12-2022

 7. Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2021

  Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en ...

  Maatwerk publicatie | 02-12-2022

 8. Personen met VV09b als eerste Wlz-indicatie naar aansluitende indicatie voor Wlz-zorg, 2015-2021*

  Personen met een indicatie voor een VV09b zorgprofiel die daarvoor geen Wlz-indicatie hadden; hiervan is bepaald of zij ...

  Maatwerk publicatie | 01-12-2022

 9. Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2021

  Doelpopulatie: Personen met toegang tot de Wlz op 31-12-2021. Van deze personen is bepaald of zij juridisch gezien kinderen ...

  Maatwerk publicatie | 29-11-2022

 10. Personen met een eigen bijdrage voor Wlz; inkomen, vermogen, regio, peildatum 2019

  Van personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz zijn gegevens over inkomen en vermogen ...

  Maatwerk publicatie | 24-11-2022