Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

194 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 31 december 2023 met grondslag ‘psychische stoornis’

  Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

  Maatwerk publicatie | 23-02-2024

 2. Geclusterd wonen onder personen met een volledig pakket thuis (vpt), 2022

  In dit maatwerk proberen we personen die gebruik maken van zorg gefinancierd vanuit Wlz-zin middels een vpt in te delen in ...

  Maatwerk publicatie | 22-02-2024

 3. Gemiddeld aantal Wlz-opnamedagen van personen die in 2022 overleden zijn met een ZZP VV01 t/m VV09b, naar ZZP bij overlijden

  Van de personen in de Wlz-populatie (VV01-VV09b) die zijn overleden zijn in 2022 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn ...

  Maatwerk publicatie | 21-02-2024

 4. Personen en huishoudens volgens indelingen van monitor Stapeling eigen bijdragen 2015-2021*

  Binnen de populatie voor de monitor Stapeling eigen risico en eigen bijdragen is bepaald hoeveel personen er zijn met een geldige ...

  Maatwerk publicatie | 12-02-2024

 5. Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling, beperkingen en stoornissen, 2019*

  Van de totale populatie en van de populatie die instroom met verblijf en van de populatie die instroomt zonder verblijf is ...

  Maatwerk publicatie | 09-02-2024

 6. Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

  Van de personen in de populatie die zijn overleden voor oktober 2023 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

  Maatwerk publicatie | 31-01-2024

 7. Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, 2015-2021*

  Van de populatie is bepaald of gebruik is gemaakt van verzekerde zorg en/of ondersteuning via een zorgwet of een combinatie van ...

  Maatwerk publicatie | 22-12-2023

 8. Personen met een in 2015 tot 2021 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden

  Personen waarover het CIZ in 2015 een Wlz besluit heeft genomen, bij besluiten waarin de uitkomst een aanspraak op een ...

  Maatwerk publicatie | 20-12-2023

 9. Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz, naar leveringsvorm en samenloop, sector, peildatum 2022*

  Van de personen die volgens gegevens van het CAK op peildatum gebruik maken van eigenbijdrageplichtige zorg vanuit de Wlz, en een ...

  Maatwerk publicatie | 19-12-2023

 10. Gebruik AWBZ en of Wlz logeeropvang, naar leeftijd, 2012-2022*

  Het totaal aantal unieke cliënten met AWBZ of Wlz-zorg waarvoor één of meerdere prestaties logeeropvang zijn gedeclareerd in 2012 ...

  Maatwerk publicatie | 10-11-2023