Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2023

Doelpopulatie: Personen met toegang tot de Wlz op 31-12-2023. Van deze personen is bepaald of zij juridisch gezien kinderen hadden. Vervolgens is bepaald of er éen of meer kinderen jonger waren dan 11 jaar op 31-12-2023 en is bepaald of zowel ouder als kind op 31-12-2023 in de BRP was ingeschreven.

Deze publicatie is een update met recentere gegevens van de op 29 november 2022 gepubliceerde maatwerktabel: Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen