Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

194 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2023

  Doelpopulatie: Personen met toegang tot de Wlz op 31-12-2023. Van deze personen is bepaald of zij juridisch gezien kinderen ...

  Maatwerk publicatie | 10-07-2024

 2. Gebruik Zvw-Wijkverpleging, naar leeftijd, regio en tijdseenheid van de zorgprestatie

  In dit maatwerk over gebruik van Zvw-wijkverpleging worden voor de verslagjaren 2015 tot en met 2022 twee tabellensets ...

  Maatwerk publicatie | 07-06-2024

 3. Personen met gebruik van mpt of combinatie mpt en pgb op peildatum, naar zzp van indicatie, zorgvorm en zorgvolume, 2022*

  Personen met een Wlz-indicatie (exclusief (SG)LVG, GGZ-B en partnerverblijf) die in 2022 op MLZ peildatum, gebruik maken van ...

  Maatwerk publicatie | 26-04-2024

 4. Personen met toegekend persoonsgebonden budget Wlz, naar wooninitiatieftoeslag en indicatie, peildatum 2022

  Van de populatie is bepaald voor welk zorgprofiel zij op die datum een indicatie hadden, voorts is bepaald of zij een toeslag ...

  Maatwerk publicatie | 26-04-2024

 5. Mpt-bedrag van personen met gebruik pgb en mpt, naar zzp en deciel van het pgb-bedrag, november 2022

  Het mpt-bedrag van personen met gebruik van pgb en mpt in de hele maand november 2022 wordt in dit maatwerk uitgesplitst naar zzp ...

  Maatwerk publicatie | 26-04-2024

 6. Speciaal onderwijs, regionale herkomst en zorggebruik van leerlingen, 1 oktober 2022

  In dit maatwerk worden in 3 tabellen voor zowel het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs weergegeven uit ...

  Maatwerk publicatie | 25-04-2024

 7. Aantal overledenen en kosten Zvw en Wlz, 2017-2021

  Dit maatwerk bevat de gemiddelde kosten voor Wlz- en Zvw-zorg van personen die in het verslagjaar zijn overleden. Daarnaast bevat ...

  Maatwerk publicatie | 24-04-2024

 8. Personen met Wlz verblijf met een VV-zzp naar leeftijd in jaren, peildatum, 2023 3e kwartaal

  Van de personen wonend in een Wlz-instelling op basis van een VV-zzp is de leeftijd in jaren op het einde van het kalenderjaar ...

  Maatwerk publicatie | 27-03-2024

 9. Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2022

  Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2022. Daarnaast is op ...

  Maatwerk publicatie | 27-03-2024

 10. Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2022

  In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een ...

  Maatwerk publicatie | 27-02-2024