Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

153 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen met een eigen bijdrage voor Wlz of Wmo zorg thuis; vermogen, woningwaarde, hypotheekschuld, peildatum 2019

Personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz of voor ondersteuning thuis die ...

Maatwerk publicatie | 12-05-2022

Zorggebruik en persoonskenmerken van personen met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021 en zorggebruik van Wmo-cliënten

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

Maatwerk publicatie | 20-04-2022

Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021, op peildatum 31 december 2021

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

Maatwerk publicatie | 17-03-2022

Aantal budgethouders en hun wettelijk vertegenwoordigers op 01-10-2021

Het totaal aantal unieke budgethoduers met zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) 2.0 en hun wettelijk vertegenwoordigers ...

Maatwerk publicatie | 04-03-2022

Personen met een in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 of 2020 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden

Personen waarover het CIZ in 2015 een Wlz besluit heeft genomen, bij besluiten waarin de uitkomst een aanspraak op een ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2022

Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik inclusief pgb, in jaar 2020

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2020. Daarnaast is op ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2022

Aantal personen met logeeropvang in de Wlz, per leeftijdsgroep

Dit maatwerk gaat over het aantal personen dat gebruikt maakt van Wlz-zorg vanuit een mpt waarvoor een of meerdere prestaties ...

Maatwerk publicatie | 24-12-2021

Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2019

In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een ...

Maatwerk publicatie | 20-12-2021

Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2020

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2020. Daarnaast is op ...

Maatwerk publicatie | 20-12-2021

Personen van 18-65 jaar met een levensbrede en levenslange zorgvraag, naar persoonskenmerken op peildatum 2019*

Personen van 18 tot en met 65 jaar die op de peildatum in 2017 en op de peildatum in 2018 en op de peildatum in 2019 gebruik ...

Maatwerk publicatie | 30-11-2021