Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

156 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2019

In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een ...

Maatwerk publicatie | 20-12-2021

Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2020

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2020. Daarnaast is op ...

Maatwerk publicatie | 20-12-2021

Personen van 18-65 jaar met een levensbrede en levenslange zorgvraag, naar persoonskenmerken op peildatum 2019*

Personen van 18 tot en met 65 jaar die op de peildatum in 2017 en op de peildatum in 2018 en op de peildatum in 2019 gebruik ...

Maatwerk publicatie | 30-11-2021

Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2020

Voor de personen uit de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden. Deze groep is uitgesplitst ...

Maatwerk publicatie | 16-11-2021

Personen met een AWBZ-indicatie met dominante grondslag PSY naar ZZP van gebruik en naar secundaire grondslag in jaar en op peildatum 2014*

Van de personen met een eerste indicatie ZMV met dominante grondslag PSY waarvan de besluitdatum in 2014 viel, is in de ...

Maatwerk publicatie | 15-11-2021

Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 september 2021

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

Maatwerk publicatie | 21-10-2021

Kosten en eigen bijdrage voor personen met een Wlz-indicatie op peildatum naar leveringsvorm en zorgzwaartepakket 2015-2019

Personen die op peildatum van verslagjaar, dat is de tweede vrijdag in de maand november, een geldige Wlz-indicatie van het ...

Maatwerk publicatie | 19-10-2021

Personen met een declaratie voor een Wlz-vervoersprestatie, 2015-2020*

Van de populatie is in het jaar bepaald of er voor hun een Wlz-declaratie voor een vervoersprestatie is ingediend, en zijn deze ...

Maatwerk publicatie | 05-10-2021

Personen met Wlz pgb na beëindiging van Wlz zorg in natura, per half jaar, 2020-2021 1e halfjaar*

Van personen met een eigenbijdrageplichtig Wlz pgb na beëindiging van eigenbijdrageplichtige Wlz zorg in natura is op het moment ...

Maatwerk publicatie | 05-10-2021

Personen met bijdrageplichtig Wlz-gebruik VV naar zorgkantoorregio, 2020-2021, week 1 & week 26

Personen die volgens CAK gegevens gebruik maakten van bijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf met een VV zzp. Van deze personen ...

Maatwerk publicatie | 21-09-2021