Waar kan ik informatie vinden over gebruik van gebruik van Algemene voorzieningen in het kader van de Wmo?

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Algemene voorzieningen. Vanaf 2015 zien we dat bepaalde gemeenten ervoor kiezen om voorzieningen die eerst als maatwerkvoorziening werden aangeboden voortaan als algemene voorziening aan te bieden.

Gemeenten kunnen zelf bepalen of er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor algemene voorzieningen. Deze eigen bijdrage loopt niet via het CAK en wordt niet centraal geregistreerd.