Waarom staan er geen totalen in de StatLine-tabel met Wmo-voorzieningen?

De tabel gebruik Wmo-voorzieningen is gemaakt op basis van de gemeentelijke monitor sociaal domein (GMSD). Het is voor gemeenten niet verplicht om aan deze monitor deel te nemen. Ondanks dat steeds meer gemeenten ervoor kiezen om gegevens aan te leveren en te laten publiceren in het kader van de GMSD, is het door het ontbreken van een substantieel aantal gemeenten niet mogelijk om een totaal voor heel Nederland te maken.

Inmiddels is binnen het CBS getracht om met statistische methoden de ontbrekende gemeenten bij te schatten zodat toch een totaal voor heel Nederland gemaakt kan worden.