Wat is de hoogte van de eigen bijdrage die ik moet betalen voor het ontvangen van Wlz-zorg en Wmo-maatwerkvoorzieningen?

Hoe hoog de eigen bijdrage is, verschilt per persoon.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.