Eerstelijnsverblijf

Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Voor personen die geen indicatie voor Wlz-zorg hebben valt palliatief terminale zorg ook onder eerstelijns verblijf.

Zvw: vanaf 2017 valt eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet.

Wlz-subsidieregeling: van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 werd eerstelijnsverblijf mogelijk gemaakt op basis van een subsidieregeling binnen de Wlz: subsidieregeling eerstelijnsverblijf. Het CIZ beoordeelde de aanvragen hiervoor. Verblijf in verband met palliatief terminale zorg viel in bepaalde situaties ook onder de subsidieregeling eerstelijns verblijf.

AWBZ: tot 2015 werd deze zorgvorm gefinancieerd uit de AWBZ.

Ter vergelijking: Subsidieregeling

Synoniemen:  Subsidieregeling eerstelijnsverblijf en ELV