Personen met Wlz-indicatie voor VV in 2015 - 2020Q2 naar leeftijd, op peildatum kwartaal

Van personen met Wlz-indicatie voor VV in 2015 - 2019 is de leeftijd en zzp bepaald, behorende bij een geldige Wlz-indicatie op peildatum kwartaal. De absolute aantallen zijn te zien in tabel 1. De relatieve aantallen (tabel 2) zijn berekend door het aantal personen met indicatie als percentage uit te drukken van de bevolking in dezelfde leeftijdscategorie. In tabel 3 worden deze bevolkingsaantallen weergegeven.

Let op: dit maatwerk is een update van het maatwerk Personen met Wlz-indicatie voor VV in 2015 - 2019 naar leeftijd.