Vervoer

Medisch noodzakelijk vervoer van en naar dagbesteding en dagactiviteit.

In de tabellen over Uitgaven en volume valt vervoer van en naar dagbesteding onder intramurale zorg en vervoer van en naar dagactiviteit onder extramurale zorg.