Dagactiviteit

Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, of mensen met langdurige psychische problemen.

Wlz: dagactiviteit betreft zorgprestaties gefinancieerd vanuit de Wlz die gekoppeld zijn aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit, bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen, of het werken in een kantine. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die veelal in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) hun dagactiviteit krijgen.

AWBZ: tot 2015 was dagactiviteit onderdeel van de AWBZ, deze was uitsluitend bestemd voor personen die niet in een instelling verbleven.

In de tabellen over Uitgaven en volume valt dagactiviteit onder extramurale zorg.

Naast dagactiviteit bestaat er ook dagbesteding.