Dagbesteding

Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen.

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding, bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.

Wlz: dagbesteding is uitsluitend voor personen met Wlz-zorg. Bij Wlz-zorg met verblijf bij de zorgzwaartepakketten (zzp's) voor verpleging en verzorging, licht verstandelijk gehandicapten en sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten is dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp. Bij de overige zzp's is dagbesteding een optioneel onderdeel. Bij Wlz-zorg met leveringsvorm vpt, mpt en pgb is dagbesteding optioneel.

AWBZ: tot 2015 was dagbesteding onderdeel van de AWBZ, deze was uitsluitend bestemd voor personen die in een instelling verbleven.

Dagbesteding valt in de tabellen over Indicatie onder zorg met verblijf. In de tabellen over Gebruik is dagbesteding ook opgenomen, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband, die beide over dagbesteding gaan. Dagbesteding in dezelfde instelling is in de tabellen over Uitgaven en volume opgenomen binnen het zzp. Dagbesteding in een andere instelling is in de tabellen over Uitgaven en volume weergegeven in de categorie ‘Dagbesteding en vervoer' van intramurale zorg.

Naast dagbesteding bestaat er ook dagactiviteit.