Gefactureerde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis, en Wmo verblijf.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen zijn berekend over de maand of zorgperiode waarbinnen de MLZ-peildatum valt. De peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2016201720182019*
Totaal577564534526
Minder dan 10.000 euro1031026959
10.000 tot 15.000 euro492484453483
15.000 tot 20.000 euro674660630545
20.000 tot 30.000 euro800778717687
30.000 tot 40.000 euro839826731723
40.000 tot 50.000 euro731709604603
50.000 euro of meer732723618639
Inkomen onbekend36582253185

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (359 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum in maand" op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd, leefeenheidsamenstelling en leveringsvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wlz.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2016201720182019*
Totaal43363616
Minder dan 10.000 euro18161615
10.000 tot 15.000 euro18161514
15.000 tot 20.000 euro24201915
20.000 tot 30.000 euro57484517
30.000 tot 40.000 euro117999517
40.000 tot 50.000 euro15011811517
50.000 euro of meer18516716617
Inkomen onbekend43192314

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (333 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum in maand op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo thuis.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2016201720182019*
Totaal354353343343
Minder dan 10.000 euro49443732
10.000 tot 15.000 euro494501507528
15.000 tot 20.000 euro752763738650
20.000 tot 30.000 euro1.005980972905
30.000 tot 40.000 euro1.0551.1039641.006
40.000 tot 50.000 euro9691.156825992
50.000 euro of meer1.025954888991
Inkomen onbekend775168103

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (367 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum in maand" op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo verblijf.