Gefactureerde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis, en Wmo verblijf. Gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen zijn berekend over de maand of zorgperiode waarbinnen de MLZ-peildatum valt. De peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand
2015* 2016*
Totaal 651 577
Minder dan 10 000 euro 158 103
10 000 tot 15 000 euro 533 492
15 000 tot 20 000 euro 754 674
20 000 tot 30 000 euro 905 800
30 000 tot 40 000 euro 963 839
40 000 tot 50 000 euro 870 731
50 000 euro of meer 794 732
Inkomen onbekend 498 365

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand

2015*

Voorlopige cijfers

2016*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd, leefeenheidsamenstelling en leveringsvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wlz.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode
2015* 2016*
Totaal 44 43
Minder dan 10 000 euro 18 18
10 000 tot 15 000 euro 18 18
15 000 tot 20 000 euro 25 24
20 000 tot 30 000 euro 59 57
30 000 tot 40 000 euro 121 117
40 000 tot 50 000 euro 151 150
50 000 euro of meer 179 185
Inkomen onbekend 33 43

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode

2015*

Voorlopige cijfers

2016*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo thuis.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand
2015* 2016*
Totaal 301 354
Minder dan 10 000 euro 60 49
10 000 tot 15 000 euro 373 494
15 000 tot 20 000 euro 657 752
20 000 tot 30 000 euro 899 1 005
30 000 tot 40 000 euro 929 1 055
40 000 tot 50 000 euro 959 969
50 000 euro of meer 899 1 025
Inkomen onbekend 40 77

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand

2015*

Voorlopige cijfers

2016*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo verblijf.

Bron: CAK.