Gefactureerde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis, en Wmo verblijf.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen zijn berekend over de maand of zorgperiode waarbinnen de MLZ-peildatum valt. De peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2017201820192020*
Totaal564534526516
Minder dan 10.000 euro102695959
10.000 tot 15.000 euro484453483481
15.000 tot 20.000 euro660630545520
20.000 tot 30.000 euro778717687671
30.000 tot 40.000 euro826731723746
40.000 tot 50.000 euro709604603606
50.000 euro of meer723618639633
Inkomen onbekend82253185148

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (358 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum in maand" op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd, leefeenheidsamenstelling en leveringsvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wlz.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2016201720182019*
Totaal43363616
Minder dan 10.000 euro18161615
10.000 tot 15.000 euro18161514
15.000 tot 20.000 euro24201915
20.000 tot 30.000 euro57484517
30.000 tot 40.000 euro117999517
40.000 tot 50.000 euro15011811517
50.000 euro of meer18516716617
Inkomen onbekend43192314

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (333 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum in maand op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo thuis.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2017201820192020*
Totaal353343343325
Minder dan 10.000 euro44373227
10.000 tot 15.000 euro501507528534
15.000 tot 20.000 euro763738650675
20.000 tot 30.000 euro980972905929
30.000 tot 40.000 euro1.1039641.0061.015
40.000 tot 50.000 euro1.156825992772
50.000 euro of meer954888991967
Inkomen onbekend516810364

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (363 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum in maand" op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo verblijf.