Gefactureerde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis, en Wmo verblijf.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen zijn berekend over de maand of zorgperiode waarbinnen de MLZ-peildatum valt. De peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar20182019202020212022*
Totaal534526516518520
Minder dan 10.000 euro6959594948
10.000 tot 15.000 euro453483481475502
15.000 tot 20.000 euro630545520510484
20.000 tot 30.000 euro717687671681675
30.000 tot 40.000 euro731723746747725
40.000 tot 50.000 euro604603606581572
50.000 euro of meer618639633631617
Inkomen onbekend253185148139196

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (398 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd, leefeenheidsamenstelling en leveringsvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wlz.

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor ondersteuning thuis bekostigd uit de Wmo 2015 dat een inkomensonafhankelijk abonnementstarief wordt gefactureerd. Hiermee vervalt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Met de wettelijke invoering van het Wmo abonnementstarief worden door het CAK geen gegevens meer geregistreerd over de samenstelling, leeftijd en bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid. Daardoor is het niet mogelijk de tabel met gegevens over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum te continueren.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2016201720182019*
Totaal43363616
Minder dan 10.000 euro18161615
10.000 tot 15.000 euro18161514
15.000 tot 20.000 euro24201915
20.000 tot 30.000 euro57484517
30.000 tot 40.000 euro117999517
40.000 tot 50.000 euro15011811517
50.000 euro of meer18516716617
Inkomen onbekend43192314

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (333 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo thuis.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS tabellen samengesteld ten behoeve van de Monitor abonnementstarief Wmo. Deze monitor heeft als doel om de effecten van de introductie van het abonnementstarief Wmo op aantal Wmo-cliënten, kosten, opbrengsten eigen bijdrage en gemeentelijk beleid te meten.

Op de maatwerkpagina van het CBS staan maatwerktabellen over het aantal Wmo-cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, gerealiseerde continuïteitsbijdrage/omzetgarantie exclusief verblijf en opvang, en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.

In de CBS StatLinetabel Gemeentenlijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis kunt u zien wat de inkomsten van de eigen bijdrage voor de Wmo thuis per gemeenten zijn.

In de CBS StatLinetabel Cliënten Wmo thuis 2019, Wlz 2020  kunt u per gemeente zien hoeveel personen met Wmo in 2019 Wlz zorg ontvangen in 2020.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar20182019202020212022*
Totaal343343325185179
Minder dan 10.000 euro3732272729
10.000 tot 15.000 euro507528534472472
15.000 tot 20.000 euro738650675507496
20.000 tot 30.000 euro972905929608652
30.000 tot 40.000 euro9641.0061.015672420
40.000 tot 50.000 euro825992772335610
50.000 euro of meer888991967604550
Inkomen onbekend68103644792

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (398 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo verblijf.