Gefactureerde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis, en Wmo verblijf. Gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen zijn berekend over de maand of zorgperiode waarbinnen de MLZ-peildatum valt. De peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand
2015 2016 2017*
Totaal 651 577 564
Minder dan 10 000 euro 158 103 102
10 000 tot 15 000 euro 533 492 484
15 000 tot 20 000 euro 754 674 660
20 000 tot 30 000 euro 905 800 778
30 000 tot 40 000 euro 963 839 826
40 000 tot 50 000 euro 870 731 709
50 000 euro of meer 794 732 723
Inkomen onbekend 498 365 82

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand

2017*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd, leefeenheidsamenstelling en leveringsvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wlz.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode
2015 2016 2017*
Totaal 44 43 36
Minder dan 10 000 euro 18 18 16
10 000 tot 15 000 euro 18 18 16
15 000 tot 20 000 euro 25 24 20
20 000 tot 30 000 euro 59 57 48
30 000 tot 40 000 euro 121 117 99
40 000 tot 50 000 euro 151 150 118
50 000 euro of meer 179 185 167
Inkomen onbekend 33 43 19

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode

2017*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo thuis.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand
2015 2016 2017*
Totaal 301 354 353
Minder dan 10 000 euro 60 49 44
10 000 tot 15 000 euro 373 494 501
15 000 tot 20 000 euro 657 752 763
20 000 tot 30 000 euro 899 1 005 980
30 000 tot 40 000 euro 929 1 055 1 103
40 000 tot 50 000 euro 959 969 1 156
50 000 euro of meer 899 1 025 954
Inkomen onbekend 40 77 51

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand

2017*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo verblijf.

Bron: CAK.