Gefactureerde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis, en Wmo verblijf.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen zijn berekend over de maand of zorgperiode waarbinnen de MLZ-peildatum valt. De peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2015201620172018*
Totaal651577564534
Minder dan 10.000 euro15810310269
10.000 tot 15.000 euro533492484453
15.000 tot 20.000 euro754674660630
20.000 tot 30.000 euro905800778717
30.000 tot 40.000 euro963839826731
40.000 tot 50.000 euro870731709604
50.000 euro of meer794732723618
Inkomen onbekend49836582253

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (361 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum in maand" op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd, leefeenheidsamenstelling en leveringsvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wlz.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum, euro in zorgperiode, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2015201620172018*
Totaal44433636
Minder dan 10.000 euro18181616
10.000 tot 15.000 euro18181615
15.000 tot 20.000 euro25242019
20.000 tot 30.000 euro59574845
30.000 tot 40.000 euro1211179995
40.000 tot 50.000 euro151150118115
50.000 euro of meer179185167166
Inkomen onbekend33431923

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (336 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum in maand op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo thuis.

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum, euro in maand, naar bijdrageplichtig inkomen
Jaar2015201620172018*
Totaal301354353343
Minder dan 10.000 euro60494437
10.000 tot 15.000 euro373494501507
15.000 tot 20.000 euro657752763738
20.000 tot 30.000 euro8991.005980972
30.000 tot 40.000 euro9291.0551.103964
40.000 tot 50.000 euro9599691.156825
50.000 euro of meer8991.025954888
Inkomen onbekend40775168

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (364 bytes)

In de tabel "Gefactureerde eigen bijdrage Wmo verblijf op MLZ-peildatum in maand" op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leeftijd en leefeenheidsamenstelling.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gefactureerde Eigen bijdrage Wmo verblijf.