AWBZ indicatie bij WMO eigen bijdrage

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar of ouder die de 12e zorgperiode van 2011, 2012 en 2013 bij het CAK geregistreerd stonden als dat ze eigen bijdrage plichtig waren voor een WMO hulpmiddel of voorziening.

Van de personen in de populatie is bekeken of zij op de 2e vrijdag van november in het betreffende jaar een geldige CIZ indicatie hadden.