MPT-gebruikers naar bijdrageplichtig inkomen

Van deze leefeenheden is bepaald of deze een- of meerpersoons waren en of de leefeenheid bekend staat als dat daarin personen zijn die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Voorts is het bijdrageplichtig inkomen bepaald.

Het inkomen dat bekend was voor de zorgperiode is gebruikt, bij leefeenheden waarbij dit niet bekend was is het gemiddelde bekende bijdrage plichtige inkomen berekend over februari en maart 2015 gezien de derde zorgperiode van 2015 in beide maanden viel.