Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 17)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Let op: Op 13 mei is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 18) gepuliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 18)