Kosten en eigen bijdrage voor personen met een Wlz-indicatie op peildatum naar leveringsvorm en zorgzwaartepakket 2015-2020

Personen die op peildatum van verslagjaar, dat is de tweede vrijdag in de maand november, een geldige Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hadden. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn en personen die Wlz-zorg gebruiken dat onder partnerverblijf valt. Van deze personen worden gegevens naar zzp en leveringsvorm van gebruik gepresenteerd, evenals zorguitgaven in de maand waarin de peildatum valt. Deze versie is een update van een eerdere publicatie:
Kosten en eigen bijdrage voor personen met een Wlz-indicatie op peildatum naar leveringsvorm en zorgzwaartepakket 2015-2019

Gegevens over 2020 zijn toegevoegd. Ook is er (met terugwerkende kracht) een correctie uitgevoerd waardoor de kosten voor Pgb gemiddeld tussen de 1,5-2% hoger uitkomen dan eerder gepubliceerd.