Personen met een eigen bijdrage voor Wlz; inkomen, vermogen, regio, peildatum 2019

Van personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz zijn gegevens over inkomen en vermogen bepaald. Er is onderzocht voor welk aandeel personen inkomen en vermogen uitkomen boven of onder de grenzen voor onder andere de huurtoeslag en de sociale huur. Gegevens kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd en samenstelling van de leefeenheid of naar woondealregio of provincie.

Daarnaast is de spreiding van het inkomen naar Wlz-leveringsvorm berekend en is het Wlz-zorggebruik in meerpersoonsleefeenheden in kaart gebracht.

Dit maatwerk volgt op de maatwerktabel Personen met een eigen bijdrage voor Wlz of Wmo zorg thuis; vermogen, woningwaarde, hypotheekschuld, peildatum 2019