Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat in jaar gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wmo en geïnd wordt door het CAK.

Het gaat om gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

In onderstaande tabel is de zorg in natura (zowel zorg thuis als zorg met verblijf in het kader van de Wmo) uitgesplitst naar type maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorzieningen zijn geclusterd in vier zorgcategorieën:

  • Ondersteuning thuis.
  • Hulp bij het huishouden.
  • Verblijf en Opvang.
  • Hulpmiddelen en diensten.

Met ingang van 2020 is het abonnementstarief ingevoerd en verzamelt het CAK geen informatie meer over maatwerkvoorzieningen en leveringsvorm voor Wmo-zorg thuis. Om zicht te kunnen houden op Wmo-zorg thuis is onder type maatwerkvoorziening naast 'Totaal' ook 'Totaal exclusief verblijf en opvang' toegevoegd.

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen in natura naar type maatwerkvoorziening, personen in jaar

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen in natura naar type maatwerkvoorziening, personen in jaar
20182019202020212022*
Totaal584.890644.14526.57019.02515.525
Totaal exclusief verblijf en opvang563.030622.345...
Ondersteuning thuis220.905239.320...
Hulp bij het huishouden293.790350.800...
Verblijf en opvang27.38027.47026.57019.02515.525
Hulpmiddelen en diensten166.240154.025...

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (325 bytes)

In onderstaande tabel is gebruik uitgesplitst naar leveringsvorm.

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen naar leveringsvorm, personen in jaar
20182019202020212022*
Totaal leveringsvorm zorg626.220685.730807.265844.640861.375
Persoonsgebonden budget (pgb)63.53562.170...
Totaal zorg in natura (zin)584.890644.14526.57019.02515.525
Leveringsvorm onbekend789.610832.140859.190

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (265 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, type maatwerkvoorziening, leeftijd, type huishouden, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen.