Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat in jaar gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wmo en geïnd wordt door het CAK.

Het gaat om gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

In onderstaande tabel is de zorg in natura (zowel zorg thuis als zorg met verblijf in het kader van de Wmo) uitgesplitst naar type maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorzieningen zijn geclusterd in vier zorgcategorieën:

  • Ondersteuning thuis.
  • Hulp bij het huishouden.
  • Verblijf en Opvang.
  • Hulpmiddelen en diensten.

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen in natura naar type maatwerkvoorziening, personen in jaar

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen in natura naar type maatwerkvoorziening, personen in jaar
2015201620172018*
Totaal581.140549.900560.965584.405
Ondersteuning thuis176.470189.565206.355220.905
Hulp bij het huishouden356.705295.905291.725293.790
Verblijf en opvang22.57024.70525.38026.785
Hulpmiddelen en diensten136.150150.990149.790166.240

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (319 bytes)

In onderstaande tabel is gebruik uitgesplitst naar leveringsvorm.

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen naar leveringsvorm, personen in jaar
2015201620172018*
Totaal leveringsvorm zorg642.305602.400606.900625.740
Persoonsgebonden budget (pgb)88.87576.88567.84563.535
Totaal zorg in natura (zin)581.140549.900560.965584.405

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (229 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, type maatwerkvoorziening, leeftijd, type huishouden, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen.