Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Gebruik persoonsgebonden budget

Gebruik pgb

Aantal personen dat ultimo kwartaal een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend heeft gekregen door het zorgkantoor voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Totaal persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

Onder Persoonsgebonden budget (pgb) vallen ook personen die naast pgb tevens zorg in natura (zin) hebben ontvangen.

Uitsluitend pgb

Uitsluitend gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Totaal combinatie zin/pgb

Gebruik van zowel zorg met leveringsvorm zorg in natura (zin) als zorg met leveringsvorm persoonsgebonden (pgb).

Totaal Wmo

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).