Gebruik Wlz-zorg in natura

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van zorg in natura, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz.

Het betreft cijfers over het gebruik van Wlz-zorg in natura van de volledige bevolking, inclusief personen jonger dan 18 jaar.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november;

Gebruik Wlz-zorg in natura naar leveringsvorm, personen op peildatum

Gebruik Wlz-zorg in natura naar leveringsvorm, personen op peildatum
20152016201720182019*
Totaal zorg in natura (zin)247.860244.190242.820251.395259.870
Zin verblijf208.375205.415201.490203.610205.270
Zin volledig pakket thuis (vpt)7.7658.93510.49012.06013.215
Zin modulair pakket thuis (mpt)31.35529.55530.55035.59041.380

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Vektis) Brontabel als csv (289 bytes)

Gebruik Wlz-zorg in natura met verblijf naar sector, personen op peildatum

Gebruik Wlz-zorg in natura met verblijf naar sector, personen op peildatum
20152016201720182019*
Totaal Wlz208.375205.415201.490203.610205.270
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)126.620124.640121.700123.615124.985
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)73.93073.60572.96073.50573.830
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg6.4755.6155.1554.6004.510

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Vektis) Brontabel als csv (307 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket of zorgvorm, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik Wlz-zorg in natura.