Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Gebruik Wlz-zorg in natura

Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).

Onder Totaal zorg in natura (zin) vallen ook personen die naast zin tevens zorg uit een persoonsgebonden budget (pgb) hebben ontvangen.

Zin verblijf

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf. Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Zin volledig pakket thuis (vpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een volledig pakket thuis. Personen krijgen thuis de zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Zin modulair pakket thuis (mpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een modulair pakket thuis. Personen kunnen kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
 verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding.

Totaal Wlz

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit omvat zowel zorg geleverd als zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) als zorg waarvoor geen zzp bekend is.

Een zzp bevat een bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een persoon kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket zorg, wonen en diensten dat nodig is omdat een persoon niet alles zelf kan.

Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)

Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Verpleging en Verzorging (VV).

Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Gehandicaptenzorg (GHZ).

Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg

Zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de Wlz/AWBZ is in de MLZ opgenomen. Dit wordt aangeduid als de langdurige GGZ.