Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening die gefinancierd wordt uit de Wmo-2015.

Het gaat om het gebruik van zorg in natura en/of een persoonsgebonden budget, ongeacht het feit of een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage betaald moet worden. De cijfers zijn uitgesplitst naar type maatwerkvoorziening.

Gegevens zijn afkomstig van gemeenten, die in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) gegevens hebben aangeleverd en toestemming hebben gegeven voor publicatie. Gemeenten kunnen daarbij ook toestemming geven voor slechts een gedeelte van de aangeleverde gegevens.

De cijfers over het totaal aantal cliƫnten in Nederland zijn geschat met een regressiemodel op de data van de deelnemende gemeenten.

Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen naar type, personen in jaar

Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen naar type, personen in jaar
Jaar2017201820192020*
Totaal1.051.5201.097.8551.166.4851.220.910
Ondersteuning thuis282.000311.585316.890322.030
Hulp bij het huishouden398.090390.950439.060496.120
Verblijf en opvang34.05542.53044.96547.775
Hulpmiddelen en diensten694.715724.805757.850771.500
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: gemeenten) Brontabel als csv (296 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar de achtergrondkenmerken geslacht, migratieachtergrond, leeftijd, type voorziening en gemeente en periode (jaar of halfjaarsperiode).

Voor andere relevante tabellen op basis van GMSD gegevens: Gezondheid en welzijn.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden zie de korte onderzoeksbeschrijving Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen.