Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening die gefinancierd wordt uit de Wmo-2015.

Het gaat om het gebruik van zorg in natura en/of een persoonsgebonden budget, ongeacht het feit of een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage betaald moet worden. De cijfers zijn uitgesplitst naar type maatwerkvoorziening.

Gegevens zijn afkomstig van gemeenten, die in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) gegevens hebben aangeleverd en toestemming hebben gegeven voor publicatie. Gemeenten kunnen daarbij ook toestemming geven voor slechts een gedeelte van de aangeleverde gegevens.

De cijfers over het totaal aantal cliënten in Nederland zijn geschat met een regressiemodel op de data van de deelnemende gemeenten.

Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen naar type, personen in jaar

Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen naar type, personen in jaar
Jaar20182019202020212022*
Totaal1.097.8551.166.4851.221.820.1.240.195
Totaal exclusief verblijf en opvang1.068.1251.134.1551.188.1301.208.9001.215.640
Ondersteuning thuis, totaal311.585254.950262.650257.240254.165
Hulp bij het huishouden390.950439.060496.575509.425527.395
Verblijf en opvang, totaal42.53044.96547.855.34.170
Hulpmiddelen en diensten, totaal724.805757.850771.075774.135773.500
Overig totaal.....
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: gemeenten) Brontabel als csv (460 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar de achtergrondkenmerken geslacht, migratieachtergrond, leeftijd, type voorziening en gemeente en periode (jaar of halfjaarsperiode). Deze tabel is een voortzetting van de tabel Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio, 2015-2020.

Voor andere relevante tabellen op basis van GMSD gegevens: Gezondheid en welzijn.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden zie de korte onderzoeksbeschrijving Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor ondersteuning thuis bekostigd uit de Wmo 2015 dat een inkomensonafhankelijk abonnementstarief wordt gefactureerd. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS tabellen samengesteld ten behoeve van de Monitor abonnementstarief Wmo. Deze monitor heeft als doel om de effecten van de introductie van het abonnementstarief Wmo op aantal Wmo-cliënten, kosten, opbrengsten eigen bijdrage en gemeentelijk beleid te meten.

Op de maatwerkpagina van het CBS staan maatwerktabellen over het aantal Wmo-cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, gerealiseerde continuïteitsbijdrage/omzetgarantie exclusief verblijf en opvang, en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.

In de CBS StatLinetabel Gemeentenlijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis kunt u zien wat de inkomsten van de eigen bijdrage voor de Wmo thuis per gemeenten zijn.

In de CBS StatLinetabel Cliënten Wmo thuis 2019, Wlz 2020 kunt u per gemeente zien hoeveel personen met Wmo in 2019 Wlz zorg ontvangen in 2020.