Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen

Totaal

Het totaal aantal cliënten kan kleiner zijn dan de som van de aantallen cliënten bij de verschillende types.

Dit komt omdat cliënten zorg van meerdere types kunnen ontvangen en zij dan bij het totaal slechts één keer meetellen.

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Ondersteuning thuis

Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:

02 Begeleiding
03 Persoonlijke verzorging
04 Kortdurend Verblijf
06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin
07 Dagbesteding
09 Overige groepsgerichte ondersteuning
10 Overige maatwerkvoorzieningen

Vanaf 2019 exclusief '10 Overige maatwerkvoorzieningen'.

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Hulp bij het huishouden

Deze groep bevat de volgende productcategorie uit de iWmo-standaarden:

01 Hulp bij het huishouden

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Verblijf en opvang

Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:

15 Beschermd wonen
16 Opvang
17 Spoedopvang
18 Overige beschermd wonen en opvang

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Hulpmiddelen en diensten

Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:

05 Woondiensten
08 Vervoersdiensten
11 Rolstoelen
12 Vervoervoorzieningen
13 Woonvoorzieningen
14 Overige hulpmiddelen

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.